TRUYỆN MỚI ĐĂNG

Thông Thiên Chi Lộ

0

Thông thiên luôn là con đường mơ ước của những người tu chân từ bao đời. Tu kiếm, tu trận, tu bằng đơn dược hay song tu… tất cả đều hướng đến con đường là thông thiên, vươn tới trời cao. Gã, chỉ là một tán tu nhỏ nhoi trong ngôi thành nhỏ, bị gạt…